Gebruikersraad

Hier worden bewoners en familieleden uitgenodigd om suggesties en/of opmerkingen naar voor te brengen over alle aangelegenheden die de algemene werking van de serviceresidentie betreffen. Dit wordt uitgehangen op het magnetisch bord aan de balie van de serviceresidentie en wordt eveneens aangekondigd op de factuur.

Deze raad vergadert éénmaal per trimester. De voorzitter is een afgevaardigde van de directie.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ter inzage van de bewoners en hun familieleden en het personeel ophangt en verschijnt in het driemaandelijkse huiskrantje.