Visieteksten

Visieteksten

Visie

Onze visie gaat ervan uit dat wij respect moeten hebben voor de unieke mens. Doorheen het leven dat onze bewoners meegemaakt hebben, hebben zij vele keuzes moeten maken. Belangrijke keuzes waren de stappen naar zelfstandigheid, de stap naar kinderen, de keuze van vrienden en kennissen, de momenten dat men voor zichzelf opkwam, …

 

Als serviceresidentie dienen wij in de eerste plaats hen mogelijkheden aan te reiken om zich te handhaven binnen een veilige omgeving met de nodige ondersteuning. Dit betekent dat er voldoende aandacht dient besteed te worden aan een aangepaste dienstverlening op maat van de noden en wensen van de bewoners. Daarbij wordt getracht zoveel mogelijk de autonomie te bevorderen zodat zij zo lang mogelijk op een zelfstandige wijze kunnen wonen. Wij wensen maximaal ruimte te geven aan zelfontplooiing en hun actieve leven te stimuleren.

 

Daarom vinden wij het belangrijk dat onze bewoners maximaal keuzes kunnen blijven maken. Een heel leven hebben zij dit, al dan niet met succes, moeten doen. Hun wijsheid die hierdoor opgebouwd is, stelt hen in staat om veel bewuster dan jongere mensen keuzes te maken. Wie zijn wij om voor hen te beslissen? Daardoor hebben bewoners de vrije keuze om hun leven in te richten hoe zij dat wensen, dit binnen een veilige omgeving met de nodige dienstverlening.

 

In onze serviceresidentie zien wij erop toe dat onze bewoners maximaal hun zelfstandigheid behouden. Indien dit voor hen moeilijker verloopt kunnen zij gebruik maken van onze diensten maaltijdbedeling of verpleegkundige permanentie. De ene wenst zich volledig autonoom te handhaven, de andere heeft wat meer nood aan aandacht en ondersteuning. Toch proberen wij vanuit onze serviceresidentie de autonomie van elke bewoner te bevorderen, zodat zij zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

 

Die zelfstandigheid kunnen onze bewoners dan gebruiken om hun leven blijvend te organiseren op een manier die voor hen comfortabel aanvoelt. Dit organiseren houdt ook in dat zij recht op informatie hebben en dat zij inspraak en klachtenrecht hebben inzake het volledige gebeuren van onze serviceresidentie. Wij wensen onze bewoners een zo comfortabel mogelijk verblijf te bieden met de nodige zorg indien zij dit wensen.

 

De materiële omstandigheden van het verblijf in onze serviceresidentie dienen ook op dezelfde zelfstandigheid gericht te zijn. Men kan zich alleen goed voelen wanneer men zich in een nette en aangenaam ingerichte omgeving bevindt, wanneer men kan beschikken over de mogelijkheid tot lekkere en gezonde voeding, … Die omgeving dient hen een gevoel van veiligheid te geven, zodat zij weten dat er steeds iemand klaar staat wanneer dat nodig is, ongeacht wat de vraag is. Die omgeving dient ook aandacht te hebben voor al hun waarden, hun rechten en overtuigingen te respecteren, of zij nu autochtoon of allochtoon zijn, hun politieke, burgerrechterlijke, ideologische, filosofische en godsdienstige overtuigingen dienen gevrijwaard te zijn en te blijven.

 

De familie van onze bewoners en hun directe kennissen zijn vrij om de bewoner ten alle tijden te bezoeken of te ondersteunen. Zij zijn immers waardevol voor onze bewoners en willen graag nog voldoende deel uitmaken van het leven van hun familielid. Dit wordt ook mogelijk gemaakt door de gezellige inrichting van het wooncomplex en de aanwezigheid van een knusse cafetaria waar men kan samenkomen voor een gesprek.

 

Missie

Onze missie is om aan onze bewoners een maximaal geïndividualiseerd verblijf in de serviceresidentie aan te bieden aan een redelijke prijs. Dit met de hoogst mogelijke kwalitatieve dienstverlening met aandacht en respect voor iedere persoon.